Der ungane finn roen...

Der ungane finn roen…

Aktuelt   

I ein hektisk kvardag med dataspel og køyring til og frå trening er det godt å finna roen saman med dei små, kanskje ei stille kveldsstund før leggetid med ei god bok som ein blar i saman - eller som dei vaksne les høgt for dei små. Det skapar kontakt og er barndomsminne som vil bli hugsa, og dei små får oppøving i både språk og fantasi. Bøkene finn du på biblioteket.

tøydokke