Kva skjer?

Det populære Sundagsakademiet, som har 10 års jubileum i år, kjem att med nye arrangement til hausten.

Me har forskjellige konkrete planar og idear, men tek gjerne imot innspel og er også interessert i samarbeidspartnerar, t.d. lag som ønskjer å presentera arbeidet sitt og treng eit publikum. Berre ta kontakt.

T.v. Frå jubileumsframsyninga i Grendatun 14. februar, der me m.a. viste «Album», den rykande ferske dokumentarfilmen om fotografen Knud Knudsen, presentert av forfattar Lisbeth Dreyer og filmregissør Skule Eriksen.