Biblioteket har fått nye personvernreglar

Biblioteket har fått nye personvernreglar

Aktuelt   

Rettane dine

Biblioteket har inntil ein månad på seg til å svare på krav i slike saker.

Personvernerklæring

Som verksemd har biblioteket plikt til å handsame personopplysingar på ein open måte. Det inneber at vi skal gi forståeleg informasjon om korleis vi handterer slike opplysingar.

For å oppfylle dette, har vi laga ei ny personvernerklæring.


DENNE ARTIKKELEN ER HENTA FRÅ Hordaland fylkesbibliotek