Det samiske flagget

Samenes nasjonaldag 6. februar

Aktuelt   

Vi markerer samenes nasjonaldag med ei lita utstilling på biblioteket.

Samenes nasjonaldag markeres 6. februar.
Denne dagen blir feira til minne om det første samiske landsmøtet som fann stad i Trondheim den 6. februar 1917.

Dette var første gongen at samane vart samla for å arbeida for felles samiske saker over nasjonalstatsgrensene.

Dagen vart første gong feira i 1993, og er ei felles feiring for samar i Finland, Noreg, Russland og Sverige.
Sidan 2003 har 6. februar vore offisiell flaggdag i Noreg.

Du kan lesa meir på Store norske leksikon si side.

 

(Kilde: https://snl.no/Samenes_nasjonaldag)

 

Vil du læra samisk på 1-2-3?