Koronavirus

Biblioteket er stengd!

Aktuelt   

Biblioteket (inkl. meirope) held stengd f.o.m 12. mars og gjeld inntil vidare.

Som eit tiltak for unngå unødvendig smitte vert biblioteket stengt med verknad frå 12. mars, stenginga omfattar også meirope bibliotek og gjeld inntil vidare.

Ingen får purringar i perioden biblioteket er stengd. Du kan sjå bort i frå påminninger om innlevering.

 

Hald deg oppdatert på Tysnes kommune si nettsida

Vi vil òg legga informasjon ut på vår Facebooksida og nettsida.

 

Vi ser fram til å treffe dykk igjen!