Koronatiltak fram til 18.01.

Aktuelt   

Fram til 18.01. kan det vera maksimalt 5 personar inne i biblioteket om gongen (inkl. personale). Opphald i maksimalt 10 minutt.

Vi oppmodar til ikkje å nytte bibliotekets sitjeplassar. Det er heller ikkje høve til å nytte publikums-PCar .

 

Meirope er vil vera ope som normalt alle kvardagar frå 08:00 til 22:00.

 

Ting gjerne materiale på førehand. Enten på nett: https://stord.bib.no/cgi-bin/m2-tysnes eller på telefon/e-post: 907 81 338 / post@tysnesbibliotek.no.