Aktuelt

Mange unge ser skadeleg innhald på nett – kva gjer vi?

Ein av fire norske ungdommar mellom 13-18 år har sett skadeleg eller valdeleg innhald på nett det siste året. Kva kan vi vaksne gjere for å hjelpe dei unge til å bli trygge og kritiske mediebrukarar? – Vis interesse, er det sterkaste rådet.

Les meir »
Mange unge ser skadeleg innhald på nett - kva gjer vi?

Samenes nasjonaldag 6. februar

Vi markerer samenes nasjonaldag med ei lita utstilling på biblioteket.

Les meir »
Det samiske flagget

Opningstider

Biblioteket får nye opningstider frå og med 2. desember

Les meir »
Opningstider

Alexander Kielland-ulykka

27. mars 1980 kantra boligplattforma Alexander L. Kielland. 123 oljearbeidarar mista livet. Då byrja kampen om sanninga, og om kva for konsekvensar ulykka skulle få for norsk oljeutvinning.

Granskingsdokumenta frå ulykka vart nyleg publisert i digitalarkivet.

Les meir »
Alexander Kielland-ulykka

Kulturminneplan 2019-2029

Kommunestyret i Tysnes kommune vedtok 24. september 2019 at kommunedelplanen for kulturminne vert lagt ut på høyring i samsvar med plan- og bygningslova § 11-14.

Høyringsfristen er 30. november 2019.

Les meir »
Kulturminneplan 2019-2029

Skrekk og gru! Lesetips i haustmørkret

På jakt etter inspirasjon til feiring av Halloween? Skremmande bra lesetips? Her kjem nokre tips frå den digitale samlinga til Nasjonalbiblioteket.

Les meir »
Halloween-spøkelse i skummet på ein kaffikopp. Foto.

Busstransport til Spelet om Olavsgildet

Det er sett opp buss mellom Våge og Onarheim i samband med framsyninga

Les meir »
Busstransport til Spelet om Olavsgildet