Få lånekort

Det er gratis å låna på biblioteket, og alle over 6 år kan få lånekort

Med lånekort kan du gratis låne bøker, tidskrift, spel, film og lydbøker på biblioteket. Lånekortet gjer også adgang til digitale tenester som til dømes e-lån og filmbib. Ta kontakt med biblioteket om du ynskjer lånekort. Barn under 15 år må ha med underskrift frå foreldre.

Brukarar over 15 år kan få nasjonalt lånekort, det vil seie at lånekortet kan nyttast på alle folkebibliotek i heile landet. Denne tenesta krev at du oppgir personnummer.

Velkomen som lånar på biblioteket!