Bilete frå Sunnhordland

Her kan du søkja etter bilete frå Sunnhordland. Det er kommunane Etne, Bømlo, Stord, Sveio og Kvinnherad som har publisert bileta sine her. Du kan søkja etter stad, emneord eller personnamn.

Bilete frå Etne, Bømlo, Stord, Sveio og Kvinnherad bildebase

Søk her i biletbasen for Etne, Bømlo, Stord, Sveio og Kvinnherad

MARCUS

Du kan også søke etter same type materiale i MARCUS – som inneheld materiale frå Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen.

Du kan fritt laste ned alle bileta i MARCUS og nytte dei mot kreditering av fotograf og institusjon. Du kan også kjøpe dei i fysisk format, eller kjøpe retten til å nytte dei i publikasjonar.

Parti fra Godøsund, Tysnæsøen.
Fotografi skapt av Knud Knudsen (ca 1870), digital utgåve henta frå MARCUS

[Bøvika og Lamøya, Tysnes]
Fotografi skapt av Widerøe’s Flyveselskap A/S (1970), digital utgåve henta frå MARCUS