Framsida

Tysnes folkebibliotek

Tysnes folkebibliotek

Til digitalt bibliotek

Filmtenester

Filmbib

Ei strøymeteneste for norsk kort- og dokumentarfilm.

Filmtenester

Filmbib

Ei strøymeteneste for norsk kort- og dokumentarfilm.

I Filmbib kan du sjå kort- og dokumentarfilmar av nyare dato, men også eit utvalg av eldre filmar. Du finn ei unik samling av kortfilmar for både barn og vaksne: animasjonsfilmar, eksperimentelle filmar og humoristiske korte historiar. Her er også historisk interessante og samfunnsaktuelle dokumetarar og mykje meir.

Kom i gang

Du har gratis tilgong til Filmbib via norske folkebibliotek og Nasjonalt Lånekort. Du loggar på tenesta med ditt lånekortnummer og PIN-kode. Kontakt biblioteket om du treng PIN-kode. Filmbib er tilgjengeleg i din nettlesar på PC/MAC, og i applikasjonar for iOS og Android for dine mobile einingar.

Besøk oss på facebook
Ansvarleg redaktør: Mats Løve Gjersvik
Tysnes kommune
Bygd med Libry Content