Til tenester og tilbod

Digital teneste

Lesedigg

Gode tips til magiske leseopplevingar

Fargerik illustrasjon

Lesedigg.no kan born søka og finna bøker dei vil lesa sjølve!

Ved hjelp av Oppdag-funksjonen kan born søke etter bøker ved å velje om bøkene skal vere korte eller lange, ha mykje eller lite bileter, og velje tema.

I tillegg til dette blir det lagt ut bokmeldingar, bokomtalar, intervju med forfattarar og forslag til aktivitetar på Lesedigg.no.

Dei fleste bøkene på Lesedigg.no er på nynorsk. Mange av bøkene er henta frå nynorskbok.no og Framtida junior.

Lesedigg.no er utvikla av Nynorsk kultursentrumNynorsksenteret (Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa), seksjon for bibliotekutvikling i Vestland fylkeskommune og Landssamanslutninga av nynorskkommunar ved Framtida juniorNasjonalbiblioteket har gitt utviklingsstøtte.

Sjekk ut Lesedigg på lesedigg.no

Besøk oss på facebook
Ansvarleg redaktør: Mats Løve Gjersvik
Tysnes kommune
Bygd med Libry Content