Til digitalt bibliotek

Andre digitale ressursar

Biblioteksøk

Bestill bøker frå bibliotek i heile landet.

Biblioteksøk-logo
Biblioteksøk-logo
Biblioteksøk-logo

Med Biblioteksøk kan du søkje i samlingane til nesten alle norske bibliotek. Bøker, film og anna som ikkje finst i biblioteket vårt kan bestillast i Biblioteksøk og hentast hos oss.

Denne tenesta er ein del av fjernlån. Det er gratis å bestille bøker, og du får beskjed når boka er klar til henting.

Er du student? Studiestadene ønskjer at pensumlitteratur blir kjøpt av studentane sjølve, men dersom du treng å låne pensum i ein kortare periode, er det mogleg å bestille dette via Biblioteksøk. Enkelte digitale ressursar er berre tilgjengelege for studentar via universitet og høgskular.

Kom i gang

Vil du vite meir? Her finn du meir informasjon om Bibsøk.

Kontakt

Tysnes kommune
Ansvarleg redaktør: Mats Løve Gjersvik
Besøk oss på facebook
Bygd med Libry Content