Framsida

Tysnes folkebibliotek

Tysnes folkebibliotek

Til digitalt bibliotek

Andre digitale ressursar

Digitalt nasjonalt lånekort

Har du ikkje lånekort? No kan du få det digitalt.

Andre digitale ressursar

Digitalt nasjonalt lånekort

Har du ikkje lånekort? No kan du få det digitalt.

Lånekortet kan brukast til å låne bøker i alle folkebibliotek i landet. Kortet brukast på same måte som eit fysisk kort.

I tillegg gir lånekortet tilgang til mange av biblioteket sine tenester på nett, til dømes å bestille bøker i Biblioteksøk eller sjå film med Filmbib. Merk at visse tenester krev at du aktiverar det digitale lånekortet ditt hos oss før du kan ta dei i bruk. Kontakt oss i biblioteket så hjelper vi deg med dette.

Du kan óg bruke kortet til å låse deg inn når biblioteket er meirope.

Kom i gang

Det digitale lånekortet får du ved å registrere deg her. Bestilling av digitalt lånekort krev at du identifiserer deg ved hjelp av ID-porten (til dømes BankID eller MinID).

Vil du heller ha eit fysisk bibliotekkort? Kontakt oss i biblioteket.

Besøk oss på facebook
Ansvarleg redaktør: Mats Løve Gjersvik
Tysnes kommune
Bygd med Libry Content