Framsida

Tysnes folkebibliotek

Tysnes folkebibliotek

Til digitalt bibliotek

Andre digitale ressursar

Lesedigg

Gode tips til magiske leseopplevingar

Andre digitale ressursar

Lesedigg

Gode tips til magiske leseopplevingar

Lesedigg.no kan born søka og finna bøker dei vil lesa sjølve!

Ved hjelp av Oppdag-funksjonen kan born søke etter bøker ved å velje om bøkene skal vere korte eller lange, ha mykje eller lite bileter, og velje tema.

I tillegg til dette blir det lagt ut bokmeldingar, bokomtalar, intervju med forfattarar og forslag til aktivitetar på Lesedigg.no.

Kom i gang

Sjekk ut Lesedigg på lesedigg.no

Besøk oss på facebook
Ansvarleg redaktør: Mats Løve Gjersvik
Tysnes kommune
Bygd med Libry Content