Bli lånar

Framsida til eit nasjonalt lånekort
Framsida til eit nasjonalt lånekort
Framsida til eit nasjonalt lånekort
Sist oppdatert 9. okt. 2023

For å låna bøker på biblioteket treng du eit lånekort. Med lånekort kan du gratis låna bøker, tidskrift og lydbøker på biblioteket. Med nasjonalt lånekort får du også tilgang til digitale tenester som til dømes Bookbites, Filmoteket og Filmbib.

Her kan du registrera deg som ny lånar.

Når du registrerer deg på nett får du eit midlertidig lånarnummer. Ta med legitimasjon når du besøker biblioteket for å få lånekortet.

Alle barn i skulealder kan få lånekort, men barn under 15 år må ha løyve frå føresette.

Du kan òg få nasjonalt lånekort ved å registrere deg her.

Nokre digitale tenester krev at du knytter lånekortet opp mot eit bibliotek. Ta kontakt i skranken under opningstidene for å få hjelp med dette. Om du ikkje har høve til å møte på biblioteket kan du ta kontakt på e-post, telefon eller messenger.

Velkomen som lånar på biblioteket!

Kontakt

Tysnes kommune
Ansvarleg redaktør: Mats Løve Gjersvik
Besøk oss på facebook
Bygd med Libry Content