Framsida

Tysnes folkebibliotek

Tysnes folkebibliotek

Til leseforslag

Barn – Eldre barn

Folkehelse og livsmeistring

Bokforslag for små- og mellomtrinnet.

Som tverrfagleg tema i skulen skal Folkehelse og livsmeistring «gje elevene kompetanse som fremjer god psykisk og fysisk helse, og som gjev moglegheiter til å ta ansvarlege livsvalg. I barne- og ungdomsåra er utvikling av eit positivt sjølvbilde og ein trygg identitet særskild avgjerande.» (Læreplanverket, overordna del).

30 titlar

Besøk oss på facebook
Ansvarleg redaktør: Mats Løve Gjersvik
Tysnes kommune
Bygd med Libry Content